Log in op onze client-area.


 

 Wachtwoord vergeten?
Wij houden u graag op de hoogte over ontwikkelingen van Urban Connect.

Urban Connect BV draagt graag bij aan het maatschappelijk belang. Dat doen wij in samenwerking met stichting Marokko Media. Stichting Marokko Media heeft als doelstelling om jongeren in het algemeen en Marokkaans -, en Turks Nederlandse jongeren in het bijzonder, te informeren, amuseren en tot nadenken aan te zetten over de maatschappelijke verhoudingen in de ruimste zin van het woord. De onderstaande projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met stichting Marokko Media.

kicksometrash.nl
03/2010
Zwerfafval is voor veel bewoners een doorn in het oog. Om daar wat aan te doen besloten Stadsdeel Nieuw West en Marokko Media een samenwerking aan te gaan. Het project ‘ Zwerfafval in de urban omgeving’ richtte zich in real life op de bewustwording van jongeren, door een link te leggen tussen kickboksen en zwerfafval. In de Wildemanbuurt gaf thaibokster Soumia Abelhaya een demonstratie en de jongeren konden prijzen winnen met het ophalen van zwerfafval. De tweede fase van het project richt zich voornamelijk op jonge opvoeders om een gedragsverandering teweeg te kunnen brengen. Zowel in de wijk als online kunnen zij terecht over vragen rondom zwerfafval. De site geeft onder andere opvoedtips, informatie over de rol van het milieu in de islam en de activiteiten in de buurt.
Geen taboes
07/2009
Omdat er zorgen waren vanuit diverse hoeken omtrent de seksuele gezondheid van jongeren van Turkse en Marokkaanse afkomst is Marokko Media in samenwerking met de Rutger Nisso Groep en Hogeschool In Holland een project gestart. Het belangrijkste doel van dit project is de jongeren de juiste informatie geven rondom seks en seksualiteit. De website is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen Turkse en Marokkaanse jongeren en professionals. De site bestaat uit een gedeelte waar de meest gestelde vragen worden beantwoord en een gedeelte waar ervaringsverhalen worden gedeeld met de bezoekers.
Ik met jou
05/2009
De website www.ikmetjou.nl is opgezet om vrouwen te versterken in hun vaardigheden om meer vat te krijgen op de wereld om hun heen. De focus ligt daarbij op de gezinssituatie. Op deze site bieden wij informatie over het versterken van de eigen vaardigheden, praktische informatie over alle dingen die betrekking hebben op werk, werken en zwanger zijn, werken en kinderen, opvangsubsidies, verlof en zwangerschap. Verder kan de bezoeker via de site ook meedoen aan een gratis workshop om inzicht te geven in het eigen handelen. Na de workshop zullen professionals zich inzetten om vrouwen te helpen aan een passende baan.
© 2009-2010 URBAN CONNECT BV
Alle rechten voorbehouden